Tietosuojaseloste

Valta-Auto Raisio Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja käsittelemään tietojasi turvallisesti.

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Valta-Auto Raisio Oy käsittelee asiakastietoja asiakassuhteen keston ajan tarjotakseen asiakkailleen yksilöllisempää palvelua. Tietoja käytetään myös myynti- ja markkinointitarkoituksessa. Henkilötietoja käsitellään tietoturvallisissa, suojatuissa järjestelmissä.

2. Rekisterin sisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot: nimi, (yritys/yhteisö,) osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Ajoneuvotiedot
  • Rahoitusta ja sen myöntämistä kokevat tiedot (rahoituksen myöntäjä on kolmas osapuoli, joten käsittelemme rahoituspäätöksiä koskevia tietoja rajoituksellisesti)
  • Tiedot aikaisemmista tilauksista
  • Yhteydenpitotiedot: puhelut, soittopyynnöt, viestit, sähköpostit

3. Mistä henkilötietoja kerätään

Henkilötiedot saadaan suoraan henkilöltä itseltään sekä julkisista rekistereistä (mm. Trafi).

4. Tietojen luovutus

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Pääsääntöisesti emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

5. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa säilytystiloissa. Ainoastaan salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä näitä tietoja.

Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä sekä ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Järjestelmä on suojattu palomuurilla järjestelmän ulkopuolelta tulevien yhteydenottojen varalta.

7. Evästeet

Voimme käyttää sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä parantaa sivuston toimivuutta.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

  • vierailijan IP-osoite
  • selatut sivut ja sivujen katseluajat
  • vierailun ajankohta

Sinun oikeutesi

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla nettiselaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen.

Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Google Analytics

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics). Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads.

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä mm. Chrome-selaimen lisäosalla.